Kurv

Om din fortrydelsesret

Hvis du har købt en standardvare online hos SkabRum, har du ret til at fortryde købet uden nærmere begrundelse senest 14 dage efter, at du har modtaget varen.


Du skal inden 14 dage fra modtagelsen af varen meddele SkabRum på skrift, at du ønsker at fortryde dit køb. Du kan vælge at sende en e-mail til kontakt@skab-rum.dk, hvor du henviser til fakturanummeret og tydeligt gør opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Du kan også i stedet vælge at udfylde og indsende SkabRums fortrydelsesformular 

Tilbagelevering hvis du fortryder dit køb

Hvis du giver SkabRum besked i tide om, at du gerne vil fortryde dit køb, skal varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret SkabRum om, at du fortryder, returneres til:


SkabRum ApS

Ryesgade 61

2100 København Ø


Du skal afholde de direkte udgifter forbundet med tilbageleveringen af varen til SkabRum. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder eksempelvis møbler. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 2.000 kr.


Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du hæfter kun, hvis varen er bortkommet eller beskadiget, før den kommer tilbage til SkabRum. Faktura skal vedlægges ved returnering af varen, og du skal anføre på fakturaen, hvorfor varen kommer retur.

Varens stand i øvrigt, når du sender den retur

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.


Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter SkabRum den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

SkabRum tilbagebetaler købsbeløbet til dig

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til SkabRum, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.


Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer SkabRum alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortrydelse. SkabRum gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.


SkabRum kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Nogle varer er undtaget fra fortrydelsesretten - specialfremstillede varer

Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg, udgør et bestillingskøb og er undtaget fra fortrydelsesretten. Dette gælder eksempelvis varer, der er påført gravering eller anden personificering, og varer, der er produceret efter dine specielle ønsker til mål, farve, mv. Fortrydelsesretten bortfalder i det øjeblik, at varens produktion er sat i gang.